جهت بررسی شماره گارانتی خود را وارد و سپس بر روی بررسی کلیک فرمایید

...loading...

بخشی از محصولات ما

موتور SA30/1 7.3 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 8 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 راندمان بالا قابلیت نصب بر روی 3

موتور AB18 7.3 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 8 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 راندمان بالا دارای سیستم خنک کننده موتور

موتور AB16 6.1 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 دارای سیستم خنک کننده موتور دارای 4

موتور SA30/1 6.1 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 قابلیت نصب بر روی 3 حالت (عمودی

موتور SA30/1 6.1 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 قابلیت نصب انکدر – در صورت نصب

موتور AB16 5.5 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 دارای سیستم خنک کننده موتور دارای 4

موتور SA30 7.3 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود بالا ، ظرفیت 8 نفر دارای ضریب تبدیل 2:71 (موتور دو نخ) راندمان بالا قابل نصب

موتور SA30/1 5.5 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 قابل نصب در 3 حالت (عمودی –

موتور SA30 6.1 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 2:71 قابل نصب در 3 حالت (عمودی –

موتور SA30/1 5.5 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 1:43 قابل نصب در 3 حالت (عمودی –

موتور SA30 6.1 3VF

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 2:71 قابل نصب در 3 حالت (عمودی –

موتور SA30 5.5 AC2

ویژگی محصول: استاتیک لود 3000kg ، ظرفیت 6 نفر دارای ضریب تبدیل 2:71 قابل نصب در 3 حالت (عمودی –